ثبت نام در سامانه

ثبت نام در سامانه

برای اینکه بتوانید نهاده خود را دریافت کنید در استان مورد نظر خود ثبت نام کنید و با وارد شدن به پنل کاربری خود اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنید تا توسط جهاد کشاورزی شهرستان تایید گرد تا بتوانید نهاده خود را از عامل توزیع دریافت نمایید.

ثبت نام