سامانه مالیـــــار

سامانه توزیع و فروش نهاده های دامی

اتحادیه دامداران و جهاد کشاورزی

تماس با ما
animation image

درباره مالیار

نهاد های دامی توسط کارخانه های تولید نهاده تولید شده و به عنوان خوراک دام به دامدران تحویل داده می شود. برای حمایت از صنعت دامداری، نهاده های دامی تحت حمایت های مختلف مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفته تا با قیمت تمام شده کمتری به دامدارن برسند. چالش اصلی این است که هیچ ابزاری برای پایش و رصد نحوه توزیع نهاده ها در بین دامدارن وجود ندارد. مالیار به زبان ساده یک سامانه توزیع نهاده های دامی است که پاسخ اصلی به چالش مطرح شده است. مالیار نهاده های دامی را از نقطه تولید در کارخانه تا توزیع و رسیدن نهاده ها به دامها، به عنوان مصرف کننده نهایی، بصورت برخط، سریع و کاربردی پایش و رصد می کند. .

download

ارتباط با ما

برای ارتباط با ما و پیشنهادات و انتقادات لطفا فرم مقابل را پر کنید و ارسال کنید

مشتریان ما

استانهای که برای توزیع نهاده های دامی خود از سامانه مالیار استفاده میکنند.